przepisy

Aneks do przepisów spowodowany wprowadzeniem klasy ROOKIE (2019)

 

Klasa ROOKIE

Klasa ta została stworzona w celu umożliwienia startu w rajdzie osobom, które nie posiadają modelu spełniającego wymagania techniczne regulaminu RLM 2019. Udział w rajdzie ma być dla nowych zawodników okazją do spróbowania swoich sił na odcinkach specjalnych i przekonania się, czy rajdy RC mają szansę stać się ich nową pasją. Z uwagi na charakter tej klasy wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia w regulaminie RLM 2019.


4.    Koszt udziału

W przypadku cofnięcia dopuszczenia do startu w rajdzie zawodnikowi klasy ROOKIE przysługuje zwrot poniesionego kosztu udziału.

 

5.    Rejestracja, badania i kontrole techniczne

Zawodnikowi klasy ROOKIE można cofnąć dopuszczenie do startu, jeśli:
– jego jazda powoduje zniszczenia trasy niemożliwe do usunięcia przez serwis odbywający się na zwykłych zasadach
– czas przejazdu 3 kolejnych odcinków specjalnych przekracza 300% sumy czasu najszybszego zawodnika na danych OS’ach
– w inny sposób narusza regulamin

 

12.   Rywalizacja w klasach

Zawodnicy startujący w klasie ROOKIE nie są klasyfikowani w klasach WRC, WRC2 i WRC3 ani w klasyfikacji generalnej.

 

13.   Punktacja zawodników

Zawodnicy startujący w klasie ROOKIE nie otrzymują punktów.

 

16.   System Super Rally

Jako czas na nieukończonym OS’ie zawodnikowi klasy ROOKIE zostanie zapisany wynik 150% sumarycznego czasu NAJWOLNIEJSZEGO zawodnika na danym OS’ie z klas WRC, WRC2 i WRC3.

 

18.   Regulacje techniczne modeli

W klasie ROOKIE startować mogą jedynie modele samochodów zdalnie starowanych z napędem elektrycznym o szerokości nieprzekraczającej 250mm. Pozostałe regulacje techniczne nie mają zastosowania dla klasy ROOKIE.

 

19.   Pozostałe postanowienia

Ilość startów zawodnika w klasie ROOKIE ogranicza się do:
– trzech w przypadku zawodników do 18 r.ż.
– jednego w przypadku zawodników starszych

 

Punkty 1 – 3, 6 – 11, 14, 15, 17: stosuje się w niezmienionym brzmieniu.
LOS DESPERADOS
Organizator Rajdowej Ligi Mazowsza